משחק תפקידים שולחני
יום ושעה יום שני 2/4 14:00 - 18:00
סוג ארוע משחק תפקידים שולחני
מרצים אברהם נימוי
מיקום מכשפים
מחיר רגיל: 60 ש"ח
תעריף עמותות מארגנות: 50 ש"ח
תגיות נקודת ניסיון אחת,שיטה: מבוכים ודרקונים 5
Little Troubles in Greater Breland
אברהם נימוי

Welcome to Eberron!
The sky is a dragon, the earth is a dragon, and what lies beneath it all, so the myths tell us, is
yet another dragon. Dragons are the bones of the world, their magic is the magic of creation.
And within this world, a civil war tears apart the kingdom of Galifar. King Boraneal of Breland
needs you. You are part of his elite troops well-trained for both front-line combat and
clandestine operations.
You received simple orders – head out to the front lines, and join your unit. On the way there,
you are to escort a supply convoy. Pretty easy, as much of the road takes you through back
country and areas far from the war.
But surprises never cease. You are ambushed, and by Goblins, no less! . Will you be up to the
task of saving the convoy? Can you stop these infiltrators and discover who sent them? Or is
this the end of the road for your band of brothers?

This is a 5e D&D adventure for 3-7 third level characters. Pregenerated characters will be
provided. It’s an investigative story against the backdrop of a greater war. New players to the
game are welcome.

המשחק ירוץ באנגלית.

המכירה סגורה